Momky.sk voľné termíny:

Voľné termíny v MOMky.sk:


Bratislava

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Bratislava III - Trnavská cesta 37 (Trnavská cesta 37 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 13 14 430 425 429 432 435
MOMky.sk Bratislava I - Fajnorovo nábrežie 2 (Fajnorovo nábrežie 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 9 9 421 433 435 429 427
MOMky.sk Bratislava II - Záhradnícka 58 (Záhradnícka 58 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 0 0 108 108 140 136 113
MOMky.sk Bratislava IV - Bory Mall (Lamač 6780 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 9 10 86 86 90 91 90
MOMky.sk Bratislava IV - Mlynská dolina (Staré Grunty 26 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 87 91 88 144 144 90
MOMky.sk Bratislava V - Ekonomická univerzita (Dolnozemská cesta 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 0 91 89 91 150 150 90

Galanta

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Galanta (29. augusta 1646/6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 185 284 290 287 290 290

Holíč

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Holíč (Hollého 3507 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 7 5 247 245 171 171 246

Senica

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Senica (Hviezdoslavova 2556/63 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 0 0 421 421 277 283 427

Sereď

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Sereď (Trnavská cesta 6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 11 11 276 281 210 167 280

Skalica

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Skalica (Tehelňa 1984/39 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 12 12 168 171 114 114 171

Šamorín

Miesto 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 31.01.2022 Akcia
MOMky.sk Šamorín-Mliečno (Karavanové centrum) (Krajná 724/76 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 0 0 187 189 190 190 190
^