Vyhľadať voľný termín:

Odberné miesta COVID s počtom voľných termínov:


Bratislavský

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
smileMOM (PCR,AG) - Karlovka_BOTANICKA_ AKCIA AG 8,99 eur (Botanická 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 60 260 395 387 395 395 395
smileMOM PLATBA HOTOVOSŤ - Botanická - PCR,AG (Botanická 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 228 394 395 228 228 228
MOMky.sk Bratislava III - Trnavská cesta 37 (Trnavská cesta 37 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 343 342 342 345 343 342
OBEC ZÁVOD (Sokolská 243 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 1180 - - - -
Kultúrny dom Rovinka (Hlavná 76 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 1200 1200 - - -
Zasadačka OU, SNP 65, 90084 Báhoň (SNP 65 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 960 - - - - -
SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO (telocvičňa) (Kláštorné námestie 1 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 239 - - -
ZŠ Dr. J. Dérera - telocvičňa (Ul. gen. M. R. Štefánika 7 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 640 - - -
MOM - ZŠsMŠ Častá (Hlavná 293 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - 40 -

Košický

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Markušovce testovanie COVID-19 (Michalská 51 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 210 - - - -
Mobilné odberové miesto Kuzmice (Hlavná 295 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 68 - - - - -
Odberové miesto (Hlavná 108 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 420 - - - -
Základná škola Kap. Kľačany / Alapiskola - Kaposkelecsény (Hlavná 36 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 240 - - - -

Banskobystrický

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
MOMky.sk Senica (Hviezdoslavova 2556/63 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 99 - - 408 - 408
OM1 - Areál športu a hier (Brezová 969/20 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 710 - - - -
Obec Mýtna - Kultúrny dom - testovanie COVID 19 (Mýtna 87 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 710 - - - -
MOM MEDICAL PARK (Bernolakova 14A ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 115 195 - - 195 195 195
Testovanie COVID 19 - Kultúrny dom Dobrá Niva (Námestie SNP 217 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 250 - - - - -
Testovanie COVID 19 - telocvičňa ZŠ s MŠ Dobrá Niva (Školská 448 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 250 - - - - -
MOM Jelšava - MsDK (Teplická 271 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 300 300 - - -
Obec Litava (č.d. 5 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 300 - - - -
Podzámčok (Podzamcok 23 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 300 - - - -
Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Obec Medzibrod (Námestie hrdinov SNP 2 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 120 - - -
MOM Radničná - Žiar nad Hronom (Š. Moysesa 439/46 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 3 66 - 3 66 35 66

Žilinský

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Odberné miesto Dolná Lehota (Dolná Lehota 509 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 145 - - - - -
Testovanie Dlhá nad Oravou - kultúrny dom (Dlhá nad Oravou ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 300 150 - - -
testovací team (186 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 345 - - - -
Obec Breza (Breza 56 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 135 - - - -
Mesto Trstená -Dom Kultúry (Bernolákova 96/8 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 300 - - - - -
Testovanie - Žaškov (Hlavná ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 225 - - - - -
Základná škola s materskou školou 51, Oravský Podzámok (Oravský Podzámok ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 145 - - -
OM Horný Vadičov (277 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 240 - - - -

Nitriansky

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Odberné miesto Plavé Vozokany (Hlavna 115 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 210 - - - - -
Obec Vyškovce nad Ipľom (Vyškovce nad Ipľom 131 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 90 - - - -
CK Junior, ul. A. Sládkoviča 2, Levice (ul. A. Sládkoviča 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 240 - - - -
Denný stacionár (Dolná 6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 180 - - - -
Mesto Tlmače - MOM Tlmače (Námestie odborárov ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 885 885 - - -
Obecný Úrad Michal nad Žitavou (č.d. 160 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 270 - - - -
T-18 Ul.Ľ. Podjavorinskej 19 (Ul. Ľ. Podjavorinskej 19 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 240 - - - -

Trnavský

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
MOMky.sk Holíč (Hollého 3507 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 41 - - 247 - 247
MOMky.sk Šamorín-Mliečno (Karavanové centrum) (Krajná 724/76 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 13 73 - - 291 0 292
MOMky.sk Sereď (Trnavská cesta 6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 11 146 - - 281 281 279
DOM2 - ZŠ Smetanov háj (Smetanov háj 286/9 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
DOM3 - ZŠ Gyulu Szabóa (Školská 936/1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
DOM5 - Spoločenský dom Malé Blahovo (Lesná 436/11 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
Mobilné odberové mietso (MOM) v obci Sap (Sap č. 163 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 480 - - - -
MOM - ZŠ Jilemnického ulica (Jilemnického ulica 204/11 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
DOM4 - ZŠ Zoltána Kodálya (Komenského 1219/1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
DOM1 - ZŠ Á. Vámbéryho (Hviezdoslavova ulica 2094/2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 470 - - - -
Mesto Piešťany (Nám. SNP 1475 / 3 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 680 - - -
Požiarna zbrojnica Jelka (Mierová 957/15 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 36 - - - -
Obec Veľká Paka (Veľká Paka 301 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 114 - - - -
Csiliznyárad Község - Faluház - Obec Ňárad - Kultúrny dom (Ňárad 78 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 420 - - - -
MOM DAMIRE Hlohovec, poliklinika (A. Hlinku 27 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 65 195 0 0 195 195 195

Prešovský

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Dom kultúry (Sov. hrdinov 354/38 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 200 80 - - -
Obec Plaveč (Námestie SNP 95 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 130 - - - -
MOM-Palmax (Slovenská 92 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) 4 48 - - 48 48 48
Kultúrny dom (SNP 363/13 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 108 - - - -
Obec Ďapalovce (136 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 70 - - - -
OBEC Vyšný Žipov (Vyšný Žipov ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 240 - - - -
ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou (Mlynská 1336 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - 36 36 36
Mesto Sabinov - MOM 1 - Poliklinika - SNP 1 (pri garážach) (SNP 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 135 360 360 - - -

Trenčiansky

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Testovacie miesto Sedmerovec (58 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 360 - - - -

Miesto 30.06.2022 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 Akcia
Kultúrny dom Keť (Keť ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 180 - - - - -
Obec Vieska nad Žitavou (64 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 66 - - - - -
Testovacie miesta - Obec Nová Dedinka (Kultúrny Dom - Mierová 15, Základná Škola - Hlavná 45 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 1200 - - -
Obec Jaslovské Bohunice (Námestie sv. Michala ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 1060 - - - -
Telocvičňa Základnej školy (Školská 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 150 - - - - -
MOM Brestovany, J. Nižnanského č.6 (J. Nižnanského č. 6 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 1440 - - - -
Testovanie COVID 19 (Chrenovec-Brusno 367 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 350 - - - - -
^