Vyhľadať voľný termín:

Odberné miesta COVID s počtom voľných termínov:


Bratislavský

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
smileMOM (PCR,AG) - Karlovka_BOTANICKA_ AKCIA AG 8,99 eur (Botanická 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 394 395 395 395 395 260
smileMOM PLATBA HOTOVOSŤ - Botanická - PCR,AG (Botanická 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 394 228 228 228 228 228
MOMky.sk Bratislava III - Trnavská cesta 37 (Trnavská cesta 37 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 13 345 345 344 345 345
Kultúrny dom Rovinka (Hlavná 76 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 40 1200 - - - - -
SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO (telocvičňa) (Kláštorné námestie 1 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 240 - - - - -
ZŠ Dr. J. Dérera - telocvičňa (Ul. gen. M. R. Štefánika 7 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 640 - - - - -
MOM - ZŠsMŠ Častá (Hlavná 293 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - 40 - - -

Banskobystrický

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
MOM MEDICAL PARK (Bernolakova 14A ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 195 195 193 195 195
Testovanie COVID 19 - Kultúrny dom Dobrá Niva (Námestie SNP 217 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - - 250
Testovanie COVID 19 - telocvičňa ZŠ s MŠ Dobrá Niva (Školská 448 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - - 250
MOM Jelšava - MsDK (Teplická 271 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 300 - - - - -
Obec Medzibrod (Námestie hrdinov SNP 2 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 120 - - - - -
MOM nádvorie Bieleho domu - Žiar nad Hronom (Námestie Matice slovenskej 6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 44 46 46 92 92

Žilinský

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
Základná škola, Gaštanová 56, Solinky (Gaštanová 56 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 5 355 - - - - -
Základná škola s Materskou školou, Sv. Gorazda 1, Vlčince (Sv. Gorazda 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 5 355 - - - - -
Základná škola, Karpatská 11, Vlčince (Karpatská 11 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 5 355 - - - - -
Testovanie Dlhá nad Oravou - kultúrny dom (Dlhá nad Oravou ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 150 - - - - -
Biznis Centrum, Poštová 1, Vlčince (Poštová 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 5 295 - - - - -
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 (Námestie obetí komunizmu 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 5 295 - - - - -
Základná škola, Námestie mladosti 1, Hájik (Námestie mladosti 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 710 - - - - -
Základná škola s materskou školou 51, Oravský Podzámok (Oravský Podzámok ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 145 - - - - -

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
Mobilné odberové miesto Hrobákova 5 (Hrobáková 5 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - 420 -
Testovacie miesta - Obec Nová Dedinka (Kultúrny Dom - Mierová 15, Základná Škola - Hlavná 45 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 1200 - - - - -
Telocvičňa Základnej školy (Školská 1 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - - 150
Testovanie COVID 19 (Chrenovec-Brusno 367 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - - 350

Nitriansky

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
Odberné miesto Plavé Vozokany (Hlavna 115 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - - 210
Mesto Tlmače - MOM Tlmače (Námestie odborárov ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 15 555 - - - - -

Trnavský

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
MOMky.sk Holíč (Hollého 3507 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 245 - 247 - 247
MOMky.sk Šamorín-Mliečno (Karavanové centrum) (Krajná 724/76 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 180 0 180 0 177
MOMky.sk Sereď (Trnavská cesta 6 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 10 - 490 491 490 491 490
Mesto Piešťany (Nám. SNP 1475 / 3 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) - 680 - - - - -
MOM DAMIRE Hlohovec, poliklinika (A. Hlinku 27 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 0 0 195 195 195 195 195

Trenčiansky

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
LIFE MOM PB (Stred 66/61 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 4 139 140 138 140 140 140

Prešovský

Miesto 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Akcia
Dom kultúry (Sov. hrdinov 354/38 ) Online rezervácia na presný čas (Bookio) 7 80 - - - - -
ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou (Mlynská 1336 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - 36 36 36 - -
^