Vyhľadať voľný termín:

Odberné miesta COVID s počtom voľných termínov:


Bratislava

Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
MOM Hrobákova - Petržalka (Hrobákova 5 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) 748 164 445 645 540 - -
DOM - ZŠ Černyševskeho 8 (Černyševskeho 8 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - 580 -
DOM ZŠ Turnianska 10 (Turnianska 10 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - - 580 -
AG SAPIENTIA, Bratislava - Michalská (2) (Michalská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 37 38 39 40 40 40 0
AG SČK Bratislava (1) (Miletičova 59) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 83 0 142 138 137 111
AG SČK Bratislava (2) (Miletičova 59) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 17 24 0 35 34 27 24
AG Summit Clinical Research, Bratislava (1) (Bárdošová 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 206 205 208 210 209 210 209
AG Summit Clinical Research, Bratislava (2) (Bárdošová 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 38 39 39 40 40 40
AG ÚVN SNP RK Bratislava (1) (Za kasárňou 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 103 146 136 77 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Váš lekár, Bratislava (1) (Záporožská 12 - vo dvore z parku) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 51 80 136 169 164 134 0
AG ÚVN SNP RK Bratislava (2) (Za kasárňou 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 20 34 25 18 0
AG Váš lekár, Bratislava (2) (Záporožská 12 - vo dvore z parku) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 48 62 82 81 78 67 0
AG XLINEBUS, Bratislava (1) (Sv. Pia X. 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 181 182 204 206 204 185 201
AG XLINEBUS, Bratislava (2) (Sv. Pia X. 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 35 37 40 40 39 36 39
AG ZS Event Medical Solutions Bratislava (1) (Odbojárov 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 56 72 168 158 154 136 0
AG ZS Event Medical Solutions Bratislava (2) (Odbojárov 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 63 64 75 88 87 84 0
AG I. ženská, Bratislava - Nové Mesto (1) (Stromová 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 198 199 209 206 210 208 209
AG SAPIENTIA, Bratislava - Michalská (1) (Michalská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 201 202 210 208 209 210 0
AG SAPIENTIA, Bratislava - Daxnerovo nám. (1) (Daxnerovo námestie 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 16 86 127 154 109 0 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG SAPIENTIA, Bratislava - Daxnerovo nám. (2) (Daxnerovo námestie 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 19 15 32 33 187 0 0
AG Phoenix Corporation, Bratislava II (2) (Záhradnícka 58) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 29 22 40 40 39 32 30
AG Národný ústav detských chorôb Bratislava (Klinika DPaF (pavilón D), Krajinská 91) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 5 30 29 40 38 0 0
AG NOVAPHARM, Bratislava (1) (Šancová 110) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 49 92 135 105 101 0
AG NOVAPHARM, Bratislava (2) (Šancová 110) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 15 24 27 18 23 0
AG Phoenix Corporation, Bratislava (1) (Fajnorovo náb. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 181 186 207 204 193 199 198
AG Phoenix Corporation, Bratislava (2) (Fajnorovo náb 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 34 38 40 37 40 40 39
AG Phoenix Corporation, Bratislava II (1) (Záhradnícka 58) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 153 169 194 205 201 188 166
AG Phoenix Corporation, Bratislava III (1) (Trnavská cesta 37) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 157 166 198 198 205 205 200
AG ROUNDABOUT, Bratislava (2) (Vajnorská 1305/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 34 33 39 40 37 40 39
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Phoenix Corporation, Bratislava III (2) (Trnavská cesta 37) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 23 29 39 37 38 38 40
AG PRESTIGE REALITY, Americká ul., Bratislava (1) (Americká 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 332 315 392 399 397 399 371
AG PRESTIGE REALITY, Americka ul., Bratislava (2) (Americká 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 46 49 58 52 55 52
AG PRESTIGE REALITY, Plynarenska ul., Bratislava 1 (Plynárenská 3D) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 368 367 392 397 399 415 415
AG PRESTIGE REALITY, Plynarenska ul., Bratislava 2 (Plynárenská 3D) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 31 42 52 53 55 54 58
AG ROUNDABOUT, Bratislava (1) (Vajnorská 1305/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 173 191 205 206 207 202 201
AG I. ženská, Bratislava - Nové Mesto (2) (Stromová 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 32 35 39 40 40 40 39
AG I. ženská, Bratislava - Karlova Ves (2) (Staré Grunty 36) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 40 39 40 40 40 40
AG I. ženská, Bratislava - Karlova Ves (1) (Staré Grunty 36) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 203 196 209 205 206 206 206
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Dopravná Bratislava (2) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 37 40 40 39 39 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG LASER THERAPY, Bratislava - Karlova Ves (2) (Molecova 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 35 38 39 40 38 40
AG PreMedix, Bratislava (1) (Obchodná 48) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 193 197 204 209 206 209 209
AG PreMedix, Bratislava (2) (Obchodná 48) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 38 39 40 37 40 39
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE, Bratislava (1) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 209 209 210 210 210 210 0
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE, Bratislava (2) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 39 39 40 40 39 0
AG RMHC1, Dopravná Bratislava (1) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 207 207 205 207 208 202 0
AG RMHC1, Majerníkova Bratislava (1) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 207 206 208 210 209 202 0
AG smile, Amurská Bratislava (2) (Amurská 64) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 40 40 40 40 40 40
AG RMHC1, Majerníkova Bratislava (2) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 39 40 40 39 37 0
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Dopravná Bratislava (1) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 210 209 209 210 207 202 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG RMHC, Dopravná Bratislava (2) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 36 39 39 32 33 0
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Majerníkova Bratisl.(1) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 208 207 210 210 210 208 0
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Majerníkova Bratisl.(2) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 40 40 40 40 40 0
AG BA REAL s.r.o. Bratislava (1) (Panská 13, 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas - 184 207 209 207 209 209
AG LASER THERAPY, Bratislava - Karlova Ves (1) (Molecova 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 190 191 200 200 195 206 207
AG smile, Amurská Bratislava (1) (Amurská 64) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 209 208 210 210 210 210 209
AG I. ženská, Bratislava - Petržalka (1) (Dolnozemská cesta 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 205 204 206 210 207 209 206
AG smile, Budatínska Bratislava (2) (Budatínska 16) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 37 36 39 38 40 40 39
AG I. ženská, Bratislava - Petržalka (2) (Dolnozemská cesta 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 40 40 40 40 39 40
AG smile, Toplianska Bratislava (1) (Bodvianska/ Toplianska 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 205 209 206 210 209 206 197
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG smile, Toplianska Bratislava (2) (Bodvianska/ Toplianska 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 39 40 40 40 39 36
AG smile, Mierová Bratislava (1) (Mierová 34) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 133 173 199 207 202 204 206
AG smile, Budatíska Bratislava (1) (Budatínska 16) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 209 209 210 210 209 210 210
AG smile, Mierová Bratislava (2) (MIerová 34) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 22 33 39 39 39 40 39
AG smile, Junácka Bratislava (1) (Junácka 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 202 206 208 210 210 208 206
AG RMHC1, Sv. Vincenta Bratislava (1) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 194 189 202 204 205 204 0
AG smile, Junácka Bratislava (2) (Junácka 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 38 40 40 40 40 40
AG smile, Agátová Bratislava (1) (Agátová 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 161 161 197 193 181 174 160
AG smile, Agátová Bratislava (2) (Agátová 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 33 35 34 39 32 30 34
AG smile, Botanická Bratislava (1) (Botanická 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 208 201 206 208 206 208 210
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG smile, Botanická Bratislava (2) (Botanická 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 37 40 40 40 40 40
AG RMHC1, Sv. Vincenta Bratislava (2) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 35 38 39 40 40 38 0
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava II (2) (Komárňanská 99) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 40 40 38 39 39 35
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava I (2) (Župné nám. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 32 36 39 37 37 38 40
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava II (1) (Komárňanská 99) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 207 199 202 210 205 207 209
AG Dobrovoľná civilná ochrana, Bratislava (1) (Osuského 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 208 208 210 209 208 210 209
AG Centrum MEMORY, Bratislava (1) (Mlynarovičova 2571/21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 136 147 177 186 192 191 191
AG Centrum MEMORY, Bratislava (2) (Mlynarovičova 2571/21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 24 27 38 40 37 36 36
AG Delfín MEDANTE Clinic, Bratislava (1) (Ružová dolina 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 74 154 168 161 140 0
AG Delfín MEDANTE Clinic, Bratislava (2) (Ružová dolina 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 14 28 19 13 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Divadlo MEDANTE Clinic, Bratislava (2) (Gorkého 17 (vstup z Laurínskej)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 6 16 6 0 8
AG Divadlo MEDANTE Clinic, Bratislava (1) (Gorkého 17 (vstup z Laurínskej)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 82 100 167 186 169 0 181
AG Dobrovoľná civilná ochrana, Bratislava (2) (Osuského 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 36 39 40 40 40 39
AG Celltherapy, Bratislava (1) (Magurská 7748/1B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 192 202 206 209 199 205
AG GHC GENETICS SK, Bratislava (1) (Ilkovičova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 161 183 192 198 148 194 0
AG GHC GENETICS SK, Bratislava (2) (Ilkovičova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 26 33 35 38 32 38 0
AG GYM1, Bratislava (1) (ŠH Znievska 1/A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 99 117 169 177 153 100 0
AG GYM1, Bratislava (2) (ŠH Znievska 1/A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 13 21 30 23 30 27 0
AG happyderma, Bratislava (1) (Zuzany Chalupovej 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 202 193 203 208 209 203 207
AG happyderma, Bratislava (2) (Zuzany Chalupovej 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 35 37 37 40 40 37 39
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Celltherapy, Bratislava (2) (Magurská 7748/1B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 30 40 38 40 40 35
AG Bonum Salutem, Bratislava III (2) (Rybničná 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 104 103 181 189 160 208 205
AG HBO Medical, Bratislava (2) (Hraničná 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 20 27 34 38 36 35 0
AG Benedictus MRM, Bratislava (1) (Cukrová 14) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 69 18 18 0
AG 1 - DAY Medical Center, Bratislava (1) (Kadnárová 19) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 35 84 59 33 14
AG 1 - DAY Medical Center, Bratislava (2) (Kadnárová 19) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 10 13 10 3
AG ATRIUM AMD, Bratislava (1) (Babuškova 3106/2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 30 127 125 121 87 79
AG ATRIUM AMD, Bratislava (2) (Babuškova 3106/2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 47 50 90 94 94 84 81
AG BALIAN, Bratislava (1) (Ďumbierska 32) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 46 66 116 132 113 107 82
AG BALIAN, Bratislava (2) (Ďumbierska 32) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 63 81 95 87 93 91 85
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Benedictus MRM, Bratislava (2) (Cukrová 14) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 4 0 12 0
AG Bonum Salutem, Bratislava III (1) (Rybničná 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 11 0 98 122 59 135 169
AG Bonum Salutem ,Kúpalisko Rosnička Bratis IV (1) (M.Sch.Trnavského 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 57 166 165 129 50 22
AG Bonum Salutem ,Kúpalisko Rosnička Bratis IV (2) (M.Sch.Trnavského 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 124 155 193 208 207 162 144
AG Bonum Salutem s.r.o., Bratislava V (1) (Bohrova 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 189 211 208 220 210 220 203
AG Bonum Salutem s.r.o., Bratislava V (2) (Bohrova 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 210 215 224 225 219 224 221
AG Bonum Salutem, Bratislava II (1) (Mierová 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 1 0 0 0
AG Bonum Salutem, Bratislava II (2) (Mierová 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 41 1 0 0
AG HBO Medical, Bratislava (1) (Hraničná 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 133 156 202 198 182 184 0
AG HEDAK, Bratislava (1) (Mýtna 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 7 7 40 67 34 55 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava I (1) (Župné nám. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 184 173 201 203 200 204 199
AG Merci, Petržalka - Bratislava (1) (Rovnianková 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 85 90 166 184 168 132 117
AG MEDICARE CENTRUM, Žilinska - Bratislava (1) (Žilinská 1/B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 48 136 165 115 116 0
AG MEDICARE CENTRUM, Žilinská - Bratislava (2) (Žilinská 1/B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 7 20 27 28 19 0
AG MediPack, Bratislava (1) (Stará Vajnorská 17) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 190 207 210 209 210 210
AG MediPack, Bratislava (2) (Stará Vajnorská 17) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 38 37 40 40 40 39
AG Medzihorská, Bratislava (1) (Drieňová 1476/9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 118 167 195 201 201 199 193
AG Medzihorská, Bratislava (2) (Drieňová 1476/9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 27 20 38 38 39 38 35
AG Merci, Petržalka - Bratislava (2) (Rovnianková 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 9 15 35 29 29 30 22
AG MEDICARE CENTRUM, Petržalka - Bratislava (1) (Strečnianska 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 173 165 194 197 204 189 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Merci, Pod. Biskupice - Bratislava (1) (Biskupická 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 58 94 147 145 146 75 61
AG Merci, Pod. Biskupice - Bratislava (2) (Biskupická 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 10 25 24 25 30 24 5
AG Merci, Vrakuňa - Bratislava (1) (Čiernovodská 25) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 47 102 117 37 0 0
AG Merci, Vrakuňa - Bratislava (2) (Čiernovodská 25) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 1 22 4 0 0
AG Mestská časť Bratislava - Lamač (1) (Na barine 15) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 3 0 56 80 12 0 0
AG Mestská časť Bratislava - Lamač (2) (Na barine 15) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 22 0 50 53 57 0 0
AG MEDICARE CENTRUM, Petržalka - Bratislava (2) (Strečnianska 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 29 29 33 39 34 31 0
AG Medical Safe, Bratislava (2) (Zuzany Chalupkovej 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 38 40 40 40 40 0
AG HEDAK, Bratislava (2) (Mýtna 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 0 0 0 0
AG LASER THERAPY, Bratislava - Ružinov (1) (DK Ružinov, Ružinovská 28) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 8 60 23 46 10
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG HYC, Bratislava (1) (Živnostenská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 153 151 202 204 194 208 193
AG HYC, Bratislava (2) (Živnostenská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 25 25 39 37 39 39 39
AG Ivan Fuljer, Bratislava (1) (Tomášikova 34 - exteriér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 49 68 151 178 166 158 146
AG Ivan Fuljer, Bratislava (2) (Tomášikova 34 - exteriér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 130 129 209 215 211 199 202
AG LASER THERAPY, Bratislava - Nové Mesto (1) (Vajnorská 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 0 2 0 0 0
AG LASER THERAPY, Bratislava - Nové Mesto (2) (Vajnorská 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 57 77 34 65 8
AG LASER THERAPY, Bratislava - Ružinov (2) (DK Ružinov, Ružinovská 28) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 103 153 109 130 97
AG Medical Safe, Bratislava (1) (Zuzany Chalupkovej 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 206 203 209 208 209 210 0
AG Laser therapy, k.s. Bratislava V (1) (Vigľašská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 216 216 222 222 221 221 216
AG Laser therapy, k.s. Bratislava V (2) (Vigľašská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 220 223 224 225 222 225 216
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG MČ Bratislava - DNV, Bratislava (1) (Hradištná 43 43) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 180 164 0 190 188 152 158
AG MČ Bratislava - DNV, Bratislava (2) (Hradištná 43) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 26 32 0 36 36 21 19
AG Medante MEDANTE Clinic, Bratislava (1) (Podpriehradná 3A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 81 115 65 0 56
AG Medante MEDANTE Clinic, Bratislava (2) (Podpriehradná 3A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 0 2 11 2 0 11
AG BA REAL s.r.o. Bratislava (2) (Panská 13, 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas - 35 40 40 40 40 38

Košice

Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG AdNa, Dunajská - Košice (1) (Dunajská 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 185 197 208 208 207 210 206
AG URO - MEDICAL, Košice (1) (Zupkova dopravné ihrisko) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 89 360 392 399 383 312 308
AG SČK Košice (2) (Ipeľská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 48 58 72 76 66 35 0
AG Spak, Košice (1) (Parkovací dom Steel Arena - Štúrova 3091) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 182 185 203 202 191 189 0
AG Spak, Košice (2) (Parkovací dom Steel Arena - Štúrova 3091) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 33 34 38 39 39 38 0
AG TOP Figura, Košice - Čermeľská cesta (1) (Čermeľská cesta 1, Košice unimobunka na parkovisku pred hotelom Lokomotíva 1452/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 188 199 206 209 206 200 203
AG TOP Figura, Košice - Čermeľská cesta (2) (Čermeľská cesta 1, Košice unimobunka na parkovisku pred hotelom Lokomotíva 1452/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 32 38 39 39 40 37 38
AG TOP Figura, Košice - Nerudova (1) (Nerudova unimobunka pri Steel Aréne, prístup zo Žižkovej 1627/12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 208 208 210 210 210 210 209
AG TOP Figura, Košice - Nerudova (2) (Nerudova unimobunka pri Steel Aréne, prístup zo Žižkovej 1627/12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 39 40 40 40 40 39
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG TOP Figura, Košice - parkovisko pri OCMETRO (1) (Americká trieda 1A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 311 322 371 376 370 351 364
AG TOP Figura, Košice - parkovisko pri OCMETRO (2) (Americká trieda 1A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 95 97 98 107 104 101 102
AG Tukafe, Košice (1) (Gudernova 2289) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 190 208 203 192 204 204
AG Tukafe, Košice (2) (Gudernova 2289) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 33 40 37 36 38 36
AG U. S. Steel Košice (1) (Vstupný areál U. S. Steel, Budova vonkajších vzťahov) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 201 197 206 210 205 210 201
AG U. S. Steel Košice (2) (Vstupný areál U. S. Steel, Budova vonkajších vzťahov) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 39 40 40 40 39 38
AG URO - MEDICAL, Košice (2) (Zupkova dopravné ihrisko) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 88 155 174 179 159 166 153
AG Scarlett Clinic, Košice (2) (Pri Prachárni 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 38 37 40 40 36 37
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - Juh (1) (Alejová - Areál VSS) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 207 208 210 210 208 208 210
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - Juh (2) (Alejová - Areál VSS) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 40 39 40 40 40 40
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - KVP (1) (Cottbuská 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 136 176 200 199 183 141 126
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - KVP (2) (Cottbuská 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 14 25 33 40 32 23 26
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - Staré mesto (1) (Hlavná 40) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 188 203 209 209 191 207 195
AG ZZ MUDR. ŠVEHLÍK, Košice - Staré mesto (2) (Hlavná 40) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 35 37 38 39 37 40 36
AG ŽZ Svet zdravia Košice (1) (Masarykova 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 80 123 166 178 160 161 0
AG ŽZ Svet zdravia Košice (2) (Masarykova 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 37 38 42 49 44 39 0
AG Via Corporation, Košice (1) (Pri jazdiarni 1010/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 206 210 210 207 206 210 207
AG Via Corporation, Košice (2) (Pri jazdiarni 1010/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 39 39 40 38 37 40 40
AG Mestská časť Košice - Nad jazerom (2) (Poludniková 7) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 73 72 91 90 96 91 90
AG CARDIO D&R, Košice (2) (Maršala Koneva 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 26 28 40 38 30 34 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG GH Medical, Košice - Dargovských hrdinov (1) (Pod Furčou 7) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 208 206 210 210 210 209 207
AG SČK Košice (1) (Ipeľská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 93 161 189 141 33 0
AG Scarlett Clinic, Košice (1) (Pri Prachárni 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 191 207 202 202 192 190
AG AdNa, Dunajská - Košice (2) (Dunajská 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 37 39 39 37 38 38
AG GH Medical, Košice - Juh (2) (Ostrovského 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 31 32 36 40 39 40 39
AG AdNa, Furča - Košice (1) (Jegorovovo nám. 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 109 167 197 197 176 138 137
AG AdNa, Furča - Košice (2) (Jegorovovo nám. 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 10 18 37 39 27 12 15
AG AdNa, Západ - Košice (1) (Popradská 78) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 165 185 206 204 200 190 190
AG AdNa, Západ - Košice (2) (Popradská 78) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 30 33 39 39 38 36 32
AG Apotheka, Košice (1) (Bencúrova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 151 173 188 196 194 189 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Apotheka, Košice (2) (Bencúrova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 32 32 40 39 35 36 0
AG BIG GYM, Košice (1) (Nerudova v interiéri Steel Arény, tréningová hala, prístup zo Žižkovej 1627/12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 199 202 207 208 210 206 209
AG BIG GYM, Košice (2) (Nerudova v interiéri Steel Arény, tréningová hala, prístup zo Žižkovej 1627/12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 39 38 38 40 40 40
AG CARDIO D&R, Košice (1) (Maršala Koneva 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 180 162 194 208 198 187 0
AG DFN Košice (Trieda SNP 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 9 42 78 92 55 0 0
AG Gastroped, Košice (1) (Stará prešovská 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 206 206 210 210 210 209 0
AG Gastroped, Košice (2) (Stará prešovská 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 40 40 40 40 40 0
AG GH Medical, Košice - Juh (1) (Ostrovského 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 162 176 203 197 179 194 198
AG K 13 - KKC, Košice - Juh (1) (Kukučínova 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 195 206 218 225 222 220 218
AG RoyalMedical Group, Košice (2) (Toryská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 5 42 42 61 39 22 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG K 13 - KKC, Košice - KVP (1) (Wuppertálska 3096) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 158 203 215 210 207 181 170
AG K 13 - KKC, Košice - Nad jazerom (1) (Važecká 2729) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 361 391 439 442 442 430 415
AG LEHA Košice (1) (Stará Prešovská 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 209 209 209 210 210 210 0
AG LEHA Košice (2) (Stará Prešovská 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 40 40 40 40 40 40 0
AG MEDBARGER, Košice - Nad jazerom (1) (Napájadlá 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 190 190 204 202 200 190 0
AG MEDBARGER, Košice - Nad jazerom (2) (Napájadlá 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 30 31 37 40 38 32 0
AG MEDISON, Košice - Sever (1) (Komenského 68/43, Košice (poslucháreň vchod z Kostolianska ul.)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 121 141 195 203 173 188 158
AG MEDISON, Košice - Sever (2) (Komenského 68/43, Košice (poslucháreň vchod z Kostolianska ul.)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 23 30 34 38 186 187 185
AG Mestská časť Košice - Nad jazerom (1) (Poludniková 7) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 355 387 425 432 409 380 409
AG Michaella, Košice (1) (Alžbetina 19 - interiér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 79 155 193 201 232 202 0
Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG Michaella, Košice (2) (Alžbetina 19 - interiér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 0 4 18 23 99 14 0
AG Poliklinika ProCare, Košice (1) (Jána Pavla II. 5, Sídlisko KVP) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 123 168 192 199 176 130 0
AG Poliklinika ProCare, Košice (2) (Jána Pavla II. 5, Sídlisko KVP) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 20 22 36 35 32 27 0
AG RoyalMedical Group, Košice (1) (Toryská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 20 40 140 156 115 0 0
AG GH Medical, Košice - Dargovských hrdinov (2) (Pod Furčou 7) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 39 40 40 39 40 40

Banská Štiavnica

Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
AG DEJ, Banská Štiavnica (1) (Mládežnícka 764/10) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 201 205 208 210 210 210 210
AG DEJ, Banská Štiavnica (2) (Mládežnícka 764/10) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 38 39 40 40 40 40 40
AG SČK Banská Štiavnica (1) (Kultúrne centrum, Kammerhofská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 152 173 190 199 195 195 0
AG SČK Banská Štiavnica (2) (Kultúrne centrum, Kammerhofská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 83 84 88 85 89 88 0
AG Váš lekár, Banská Štiavnica (1) (Ludvíka Svobodu 42) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 203 199 209 210 205 206 0
AG Váš lekár, Banská Štiavnica (2) (Ludvíka Svobodu 42) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 137 139 140 140 137 140 0

Banská Bystrica

Miesto 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 Akcia
ZŠ Narnia (Okružná 2 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) - - - - 150 - -
AG SOANRE, Banská Bystrica (2) (Rudohorská 14992/1A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas 34 26 40 33 35 34 22